> Rouw op het werk - Free2Feel Rouwbegeleiding Zoetermeer > Menu

Rouw op het werk

Het is misschien niet altijd even zichtbaar, maar rouw op het werk komt vaak voor. Verlies hoort namelijk bij het leven. De impact van het verlies van een dierbare op een mens is groot, en daarmee ook de impact op het functioneren van een werknemer. Want het verlies in de privésfeer neem je mee in je leven en dus ook in je werk. Het rouwproces is niet ten einde na een paar dagen verlof. Sterker nog, het proces begint dan pas.

Rol van de leidinggevende

Na een verlieservaring bewegen veel mensen heen en weer tussen kwetsbaarheid en kracht. Betekenisvolle verliezen kunnen ons ontwrichten en onze fundamenten onderuithalen. Mensen voelen zich vaak machteloos. En machteloosheid is één van de meest ziekmakende emoties. Rouw is geen ziekte maar leidt vaak wel tot verzuim, lees hier meer over hoe dit werkt. Begeleiding van de rouwende werknemer is van groot belang en kan voor een belangrijk deel door de leidinggevende zelf worden opgepakt. Hoe? Simpelweg door aandacht te geven aan de rouwende werknemer en ervoor te zorgen dat hij zich gezien en gehoord voelt. Door rouw op het werk ook bespreekbaar te maken met de directe collega’s zodat zij een bron van steun kunnen zijn voor de rouwende collega. Door rekening te houden met een wisselend energieniveau bij de rouwende collega; rouwen kost nou eenmaal energie, dus mag de lat tijdelijk wat lager liggen? Het gesprek hierover in openheid kan al heel helpend zijn.

Stel je eens voor…

Stel je eens voor, je hebt net je partner verloren. Je leven staat op zijn kop. Na een paar weken thuis waarin je aandacht vooral werd opgeslokt door het regelen van de uitvaart en allerlei praktische dingen besluit je om weer aan het werk te gaan. Het leven gaat toch door, je verantwoordelijkheidsgevoel speelt op en rationeel gezien lijkt het goed om de draad weer op te pakken. Je komt in de ochtend het kantoor binnen en loopt naar je werkplek. Alles ziet eruit alsof er niets gebeurd is. Je voelt het verdriet als een donkere sluier over je heen vallen, je keel voelt dichtgeknepen en je slikt opkomende tranen weg. Je hoort collega’s op de gang en het lijkt alsof ze bewust het contact vermijden. Je vraagt je af hoe je in vredesnaam de dag door gaat komen…

Hoe kan het ook? Hoe zou je ervaring zijn als je het kantoor binnenkomt en bij de ingang wordt opgewacht door je leidinggevende? Hij neemt je mee naar zijn kantoor voor een kop koffie en een persoonlijk gesprek. Jullie spreken af dat je werktijden voorlopig afhankelijk zijn van je energieniveau en dat jullie regelmatig met elkaar zullen bespreken hoe het gaat en wat je nodig hebt. Daarna loopt hij mee naar je werkplek en daar zijn je directe collega’s die je welkom heten. Samen staan jullie stil bij de impact van je verlies. Twee collega’s stellen voor om straks in de lunchpauze samen te wandelen. Het voelt als een warm bad en je gaat je langzaam eens richten op het werk.

Openheid op het werk

Werk kan heel behulpzaam zijn in een rouwproces. Het zorgt voor afleiding en sociale contacten, waardoor de aandacht even op iets anders gericht wordt dan het verlies. Dit betekent niet dat het verlies niet bespreekbaar mag zijn of verzwegen zou moeten worden. Juist door aandacht te geven aan het verlies voelt een rouwende zich gezien en ontstaat ook weer ruimte voor positieve emoties. Het ervaren en uiten van positieve emoties heeft een belangrijke functie in het rouwproces en zorgt voor groei in de draagkracht. Gevoelens als dankbaarheid, vriendelijkheid en waardering verhogen het welbevinden en hebben een positief effect op de emotionele pijn.

Van machteloosheid naar regie

Niet alle rouwenden hebben hulp nodig. De meeste mensen hebben genoeg veerkracht om te kunnen herstellen van rouw. Professionele rouwbegeleiding kan wel zinvol zijn voor rouwenden die vastlopen en bijvoorbeeld niet los kunnen komen van het gevoel van machteloosheid. Rouwbegeleiding kan de rouwende het gevoel van controle en regie teruggeven in de zoektocht naar betekenis van het verlies. Bijvoorbeeld door een beeld te krijgen van de waarden waarnaar de rouwende in het eigen leven streeft. Dit zicht zal helpen om manieren te vinden om het leven te sturen in een richting die in lijn is met de eigen waarden. En soms is er iets anders nodig bijvoorbeeld het toelaten van emoties of het vinden van manieren om het energieniveau te verhogen.

Heb jij als leidinggevende te maken met rouw van medewerkers of wil je meer weten over hoe je om kunt gaan met rouw? Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

blog rouw op het werk