> Omgaan met zware emoties na verlies - Free2Feel Rouwbegeleiding > Menu

Omgaan met zware emoties na verlies

Hoe ga je om met zware emoties na verlies van iets of iemand? We ervaren in ons leven leuke momenten en nare momenten. En we hebben geen controle over de dingen die op ons pad komen. Maar we bepalen wel zelf hoe we omgaan met deze ervaringen. In deze blog over het omgaan met moeilijke emoties combineer ik westerse en oosterse wijsheden.

Compassie in plaats van verzet

Op het moment dat het leven ons een pijnlijke ervaring biedt, zoals het verlies van iets of iemand, dan hebben we nog steeds een keuze. We kunnen in verzet gaan tegen deze pijnlijke ervaring, of we kunnen ‘ermee werken’. Als we in verzet gaan dan kost dat energie. Daarmee vergroten we het lijden omdat we lijden toevoegen aan de pijn die er al is. Als we de pijn kunnen ontmoeten met compassie en zachtheid, dan trekt de pijnlijke ervaring ons niet verder in de diepte. We creëren dan ruimte voor deze pijn.

Draagkracht

Zware en lichte emoties kunnen naast elkaar bestaan. Dit heb je misschien ook wel eens ervaren; door de tranen heen, maakt iemand een grapje en ben je even aan het lachen. Dat geeft lucht aan en ruimte in jezelf. Door contact te maken met de lichte emoties zijn we in staat de zware te dragen. Zo ontwikkelen we draagkracht. Of zoals de psychologen en onderzoekers Joseph & Linley het in 2012 hebben verwoord: ‘Positieve emoties ervaren en uiten heeft een belangrijke adaptieve functie in het rouwproces en bouwt mee de draagkracht op. Gevoelens als dankbaarheid, liefde en vriendelijkheid verhogen het welbevinden en hebben een positief effect op de emotionele pijn.’

Metafoor van onze tuin

Begin mei 2021 volgde ik de Science & Wisdom of Emotions Summit. Hierin gebruikte de boeddhistische mindfulness trainster Kaira Jewel Lingo een mooie metafoor van onze tuin: A tree may be dying in our garden but that doesn’t mean that there are no healthy trees in our garden. If we can turn towards the trees that are flourishing in our garden, they will help us to take care of the tree that is dying or ill.

Oefening zware emoties na verlies

Kaira Jewel Lingo deelde een manier om te werken met zware emoties. Deze heet de RAIN-oefening en is ontwikkeld door de Amerikaanse psychotherapeut en meditatieleraar Tara Brach:

  1. Recognizing. Herkennen en opmerken van een pijnlijke emotie: ‘He, hier is de pijn/boosheid/angst/verdriet’.
  2. Allowing. Toelaten van deze emotie met zelfcompassie, alsof je een kind vasthoudt en troost en zegt ‘ik ben er voor je’.
  3. Investigating. Onderzoeken vanuit nieuwsgierigheid en zonder oordeel: waar voel ik dit in mijn lichaam, welke gedachten of overtuigingen zijn er?
  4. Nurture. Koesteren en verzorgen; wat is er nu nodig, bijvoorbeeld liefde of zachtheid. Een mentale fluistering kan troost bieden zoals ‘ik hou van je en luister naar je’. Ook kan het ondersteunend zijn om een liefdevol gebaar te maken zoals het leggen van een hand op je hart.

Liefde als bron

Op deze manier gaan we respectvol om met zware emoties. We laten de pijn toe en tegelijkertijd benutten we de voeding en liefde waar we over beschikken. Ik beweer niet dat het makkelijk is, maar ik geloof wel dat iedereen dit kan leren. Want ieder mens beschikt over een oneindige hoeveelheid liefde in zichzelf. De kunst is om deze bron aan te boren. Mocht je hulp nodig hebben bij het omgaan met zware emoties na verlies, neem dan contact met me op. Dan bekijken we samen wat ik voor je kan betekenen.

emoties na verlies