> Rouwbegeleiding werkgever - Free2Feel > Menu

Rouwbegeleiding werkgever

Hoe zorg je als werkgever voor rouwbegeleiding op de werkvloer? Het overlijden van een naaste heeft veel impact. Maar ook andere verliessituaties kunnen leiden tot een rouwproces, zoals verlies van gezondheid, verlies van werk of functie bij een reorganisatie of verlies van een partner in het geval van een scheiding.

Rouw en verzuim

Rouwen kost energie; niet voor niets wordt het ook wel rouwarbeid genoemd. Dit betekent dat een rouwende collega, naast zijn betaalde werk ook werk doet op het gebied van rouw. Hij of zij heeft dus in feite twee banen. En dat is zwaar. Soms is deze last te zwaar en vallen mensen uit. Volgens rouwspecialist Manu Keirse  bedraagt het gemiddelde verzuim van een man na een ingrijpend verlies 91 dagen en voor een vrouw 123 dagen. Een leidinggevende die niet alleen oog heeft voor deze zware last, maar ook in staat is om adequaat hierop te reageren, helpt bij het dragen van het verlies. Begeleiding bij rouw brengt de gemiddelde verzuimduur aanzienlijk terug.

Het komt vaak voor dat rouwenden te weinig begrip en steun ervaren op de werkvloer. Dat is geen onwil maar eerder onkunde. Collega’s en leidinggevenden vinden het vaak een lastig onderwerp en blijven weg van hun eigen ongemak door niet het gesprek aan te gaan. Hierdoor hebben rouwenden het gevoel alleen te staan in het omgaan met hun verlies. Ze ervaren afstand en kilte terwijl ze behoefte hebben aan nabijheid en warmte. U kunt als werkgever zorgdragen voor rouwbegeleiding.

Onderzoek rouw op het werk

Uit onderzoek uitgevoerd door het CNV  over rouw op het werk (december 2019 https://www.cnvvakmensen.nl/themas/rouw-op-het-werk) blijkt onder meer het volgende:

  • Meer dan de helft van de rouwende werknemers (55%) van mening is dat er binnen het bedrijf onvoldoende kennis aanwezig is om professioneel op de situatie te reageren.
  • Als mensen wordt gevraagd welke tips zij voor leidinggevenden hebben, valt vooral op dat er behoefte is aan begrip, een luisterend oor en het tonen van betrokkenheid en menselijkheid, ook op de langere termijn. Veel rouwende werknemers verlangen niet meer dan dat.
  • Vaak wordt genoemd: geef managers een cursus over rouw.
  • Bijna driekwart (72%) van de werknemers zou het een goede zaak vinden als er voor werknemers rouwbegeleiding is. De werkgever zou deze hulp altijd moeten aanbieden, waarna de werknemer zelf kan beslissen om er wel of geen gebruik van te maken. Uit de reacties blijkt overigens ook dat lang niet iedereen daar behoefte aan heeft.

Contact

Ik kom graag met u in contact om samen te verkennen wat nodig is bij u in de organisatie. Dat kan variëren van informatie over rouwprocessen in het algemeen tot het begeleiden van een rouwende medewerker. Neem vrijblijvend contact op.

rouwbegeleiding werkgever