> Visie op rouw en werkwijze - Free2Feel Begeleiding bij rouw > Menu

Visie op rouw en werkwijze

Visie op rouw

Ik geloof niet dat rouw een einde heeft of via bepaalde fases verloopt. Ik geloof in de visie dat het verlies onderdeel wordt van je leven. Het gaat er niet om dat je je over een verlies heen zet en verder gaat met je leven, maar dat je een manier vindt om dat verlies te integreren in je leven. Dat je het verlies leert dragen, net zoals je een kind draagt, met liefde en zorg. Leren leven mét het verlies en ontdekken dat verdriet en plezier naast elkaar kunnen bestaan. Ik geloof ook niet in loslaten, wat vaak een onmogelijke en tegennatuurlijk opgave is. Wel geloof ik in het aangaan van een nieuwe verbinding met degene die ons dierbaar was.

Werkwijze

Centraal in mijn aanpak sta jij; ik sluit aan bij waar jij bent. En afhankelijk van wat er nodig is zet ik diverse therapievormen in. Zo maak ik bijvoorbeeld gebruik van Mindfulness (met onder andere aandacht voor gedachten en herinneringen die fijn of juist pijnlijk zijn), Acceptance and Commitment Therapy (ACT) (gericht op het ontwikkelen van persoonlijke veerkracht) en systemisch werk. Je leert een nieuwe manier om te reageren op pijnlijke gedachten die je vrijmaakt om deel te nemen aan het leven en energie te steken in dingen die betekenisvol zijn voor jou.

Mijn eigen verlieservaring heeft mij verschillende lessen geleerd op het gebied van leven en rouw. Lees op deze pagina meer over mijn ervaring. Verlies en dood zijn onderdeel van dit leven en iedereen krijgt ermee te maken. In de begeleiding van rouwprocessen neem ik mijn ervaring mee. Wetende dat iedereen rouwt op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo.

Therapie in de natuur

Ik werk graag buiten in de natuur. Door te wandelen in een groene omgeving kom je letterlijk en figuurlijk in beweging. Bovendien heeft de natuur een rustgevend effect waardoor je makkelijker de verbinding voelt met jezelf en je innerlijke weten.

In de therapie sta ik open voor wat er gezegd wordt en wat niet gezegd kan worden. Door te luisteren naar de stilte tussen de woorden hoor ik wat uitgedrukt of niet uitgedrukt wordt. Ik bevestig jou in je kwetsbaarheid maar ook in je kracht. Ik spiegel jou en geef terug in woorden wat voor jou onzichtbaar was en nu betekenis kan krijgen. Zo vormen we een nieuwe bedding voor jouw rouwproces.

rouw

Uiteraard zijn onze gesprekken vertrouwelijk. Ik werk volgens de ethische gedragscode van de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO). Kijk voor meer informatie op: www.nobco.nl.